Het kabinet heeft op 28 juni het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de bebouwde omgeving is het akkoord in grote lijnen gelijk gebleven ten opzichte van voorstel van 10 juli 2018. Wel is er een definitieve keuze gemaakt voor de verhoging van de energiebelasting.

In het concept Klimaatakkoord was nog sprake van twee varianten die het PBL en CPB nog moesten doorrekenen. Het kabinet heeft uiteindelijk gekozen voor de variant waarbij het energiebelastingtarief van de eerste schijf (0 – 5.000 m3 verbruik per jaar) met 4 cent per m3 toeneemt in 2020 en 1 cent in de daarop volgende 6 jaren – een toename van 10 cent in totaal.

https://www.bouwwereld.nl/duurzaamheid/definitief-klimaatakkoord-gepresenteerd/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=07/02/2019&goal=0_2c2171aa1b-f7e8eb7e4d-220651089

Bron: Redactie Bouwwereld